Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

SÜLHÜN GƏTİRƏCƏYİ gözəlliklər

Sülh, hər ölkənin silahlanmağa ayırdığı büdcənin azaldılmasını, bu pulun cəmiyyətlərin rifahı üçün xərclənməsini təmin edəcək. Bütün Müsəlman ölkələr ortaq müdafiə üzvü olacaqlarından, daha az büdcə ilə daha güclü bir müdafiə etmə və qorunma təmin ediləcək. Silah sənayesi və texnologiyası üçün ayrılan sərmayələr, sağlamlıq, təhsil, elm və mədəni inkişaf kimi sahələrə sürüşdürülə biləcək. Bu sayədə əldə edilə biləcək qazancın böyüklüyü, rəqəmlərin araşdırılması ilə daha dəqiq ortaya çıxacaq: Yaxın şərq ölkələrinin silahlanmağa ayırdıqları illik cəmi məbləğ, Körfəz Döyüşünün partlaq verdiyi 1991-ci ildə 70.7 milyard dollardır. Bir sonrakı il 52.2 milyard dollara geriləmiş, ancaq izləyən illərdə təkrar yüksəlməyə başlamışdır. 2000-ci ildə 61 milyard dollar olan müdafiə xərcləri, 2001-ci ildə 72 milyard dollar səviyyəsində reallaşmışdır.

Sülh sayəsində, bütün cəmiyyətlərin bir-birlərinin məlumat alma təcrübələrindən faydalanmaları mümkün olacaq. Sülh, Müsəlmanların hər sahədə güclərini birləşdirmələrinə, bir-birlərinin əskik istiqamətlərini kompensasiya etmələrinə, bu səbəbdən çox daha təsirli olmalarına səbəb olacaq.

Sülhlə birlikdə iqtisadi inkişaf da sürət qazacanakdır. İndiki vaxtda bəzi Müsəlman ölkələr arasında sərhəd problemləri başda olmaq üzrə müxtəlif problemlər yaşanmaqdadır. Bu problemlər iqtisadi çətinliklərin artmasına səbəb ola bilməkdədir. Məsələn, yer altı qaynaqlarının daşınması və dünyaya ixracında yaşanan çətinliklərin təməlində nəqliyyat yollarının etibarlı olmaması vardır. Su qaynaqları üçün də bənzər bir vəziyyət vardır. Müsəlman coğrafiyasının əhəmiyyətli bir bölgəsi olan Yaxın şərqdə su, anlaşılmazlıq mövzularının başında gəlməkdədir. Halbuki Müsəlman ölkələrin bir-birlərinə dəstəyi və anlaşılmazlıqların uzlaşma yoluyla təhlil edilməsi ilə bu problemlər tamamilə gündəmdən qaldırıla bilər.


ANA səhifə