Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BİRLİK OLMAQ TÜRK-İSLAM DÜNYASINA MÜDHİŞ GÜC qazandıracaq

Müsəlmanlar arasındakı çəkişmə və ya dağılma, onları mənəvi olaraq gücdən salacaq bir inkişafdır. Bu, Allahın Quranda iman edənlərə bildirdiyi sirlərdən biridir və bununla əhəmiyyətli bir gerçəyə daha diqqət çəkilməkdədir: Necə ki ayrılıqlar və çəkişmələr Müsəlmanları mənəvi olaraq gücdən salırsa, birlik və tesanüd (həmrəylik) də Müsəlmanlara güc qazandıracaq. Allah Quranda, iman edənlərin "haklarına təcavüz edilmesi" vəziyyətində birlik olub etiraz etmələrini buyurmuşdur:

Və haqqlarına təcavüz edildiyi zaman, birlik olub etiraz edənlərdir. (Şura Surəsi, 39)

Bu, iman edənlərə İlahi bir əmrdir və bir çox hikməti vardır. İnkarçı ideologiyaların fikirlə yox edilməsi də, ancaq Müsəlmanların ittifaq etmələri ilə mümkündür.

Ancaq əlbəttə unutmamaq lazımdır ki, iman edənlərin ittifaqını güclü edən əslində onların imanları və ixlaslarıdır. Gerçək dostluq və ittifaq ancaq səmimi iman ilə qurular. Möminlər, bir-birlərini araya heç bir çıxar ya da mənfəət gözləməsi qatmadan, xalis niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olar və Allah rizası üçün birlik olarlar. Təməli dünya üzərindəki ən/en möhkəm qaynağa, Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən olan bu birliyin pozulması, dağılıb yıxılması Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə mümkün olmaz. Beləsinə möhkəm bir ittifaqın, Müsəlmanlara dünyada bərabər/yoldaşına az rast gəlinər bir güc qazandıracağı isə açıqdır. Rəbbimiz, "... Nə qədər kiçik birlik, daha çox olan bir birliyə Allahın icazəsiylə qalib gəlmişdir; Allah səbr edənlərlə beraberdir." (Bəqərə Surəsi, 249) ayəsində müvəffəqiyyətə çatmaq üçün ədəd tərəfindən böyük olmanın əhəmiyyətli olmadığına işarə etmişdir. Müsəlmanların iman və ixlasa söykənən qurduqları birlikdəlik, onlara çox böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmələrini təmin edəcək bir şövq və iradə qazandıracaq.

Səmimiyyət üzərinə, xalis niyyətlə tikilməmiş birlikdəliklər hər nə qədər həmrəylik içində kimi görünsələr də təməldə paramparçadırlar. Çünki onların ittifaqları, bir növ mənfəət birlikdəliyidir və mənfəətlərinin zərər görməsi ehtimalı bu birlikdəliyin dərhal sonunu gətirər. Müsəlmanlar, Allahın Quranda bildirdiyi bu sirrə vəqfdirlər. Müsəlmanların birlikdəliyi, dünyəvi itkinlərlə sarsılmaz tam tərsinə daha da güclənər. Bu ruh və şüur Müsəlman ittifaqını çox güclü edər. Böyük İslam alimi Səid Nursi də, Müsəlmanların ixlas və səmimiyyətlə meydana gətirəcəkləri birliklə nə qədər böyük qüvvət qazanacaqlarını bu örnəklə ifadə etmişdir:

ANA səhifə