Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

ENERJİ QAYNAQLARI ZƏMANƏT ALTINA alınacaq

Batının İslam dünyası ilə əlaqəsində, Müsəlman ölkələrin neft, təbii qaz kimi enerji qaynaqları ya da qiymətli elementlər və mədənlər baxımından olduqca böyük ehtiyatlara sahib olmaları əhəmiyyətli bir rol oynamaqdadır. Bu ölkələrin jeo-stratejik mövqeləri də bir başqa əhəmiyyətli xüsusdur. Qərb dünyası, bu qaynaqlar üzərində söz sahibi ola bilmək və bu coğrafiyada təsirli bir mövqeyə gələrək gücünü gücləndirmək üçün fərqli strategiyalar inkişaf etdirməkdə, ancaq kimi zaman imperialist zehniyyətin qalığını daşıyan bu strategiyalar Müsəlman torpaqlardakı hüzur/dincliyi və nizamı pozmaqdadır. Sabitliyin pozulması, təbii olaraq Qərb dünyasının mənfəətlərini də mənfi istiqamətdə təsir etməkdədir.

İndiki vaxtda, ABŞ gündə təxminən 20 milyon vedrə neft istehlak etməkdədir. 1950lərdə dünya neft istehsalının %52ini qarşılayan ABŞ, bu gün gündəlik istehlakının %53ünü xarici ölkələrdən idxal etməkdədir. Araşdırmaçılar, ABŞın neft ehtiyatlarının 20 il içində tükənəcəyini nəzərdə tutmaqdadırlar. ABŞ tərəfindən idxal edilən neftin %24ü isə Orta şərq qaynaqlıdır, bu səbəbdən Körfəz bölgəsi ABŞın gələcəyi üçün əhəmiyyət daşımaqdadır. Eyni şəkildə, Qafqazda olan ehtiyatlar da həm ABŞ həm də dünya iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətlidir. Avropa ölkələrinin, bu torpaqlardan ixrac edilən neft və təbii qaza asılılığı isə daha böyükdür. Bu bölgələrin, Qərb dünyasının enerji təhlükəsizliyi üçün daşıdığı əhəmiyyət, bölgə ölkələri ilə Qərb arasında əməkdaşlığı tələb etməkdədir. Bu iş birliklərinin qurula bilməsi və icra edilə bilməsi üçün, bölgə ölkələrinin mədəni və iqtisadi olaraq inkişafının mütləq dəstəklənilməsi lazımlıdır. Zəngin qaynaqların ol/tapıldığı bölgələrdə sabitlik və barışın hakim olması, demokratik sistemin ən düz şəkildə işləməsi bu qaynaqlardan ən yaxşı şəkildə faydalanılmasını təmin edəcək. Bu bölgələrdə qarışıqlıq olması, nizamın pozulması həm qaynaqların çıxarılmasını və istehsalını maneə törədəcək həm də bu qaynaqların digər ölkələrə nəqliyyatında çox çox çətinliklə qarşılaşılmasına səbəb olacaq. Təhlükəsizlik səbəbiylə, söz mövzusu xammal qaynaqlarına çatmanın müəyyən dövrlərdə nə qədər çətinləşdiyi bilinən bir vəziyyətdir. Ya da, çox daha iqtisadi və qısa yolları istifadə etmə imkanı varkən, yenə eyni səbəblə daha bahalı və uzun yollardan nəqliyyatın reallaşdırılır olması da həll edilməsi lazım olan bir problemdir. Bütün bu problemlər, türk-İslam Birliyinin bölgəyə gətirəcəyi təhlükəsizlik ilə həllə qovuşacaq.

Türk-İslam Birliyi, bu qaynaqların ən məhsuldar şəkildə istifadə edilməsində və qaynaqların qiymətləndirilməsində İslam ölkələrinin olduğu qədər digər cəmiyyətlərin də heç bir zərər görməyəcəyi bir modelin inkişaf etdirilməsinə iştirak edəcək. Hər mövzuda olduğu kimi iqtisadi olaraq da ittifaq halında hərəkət edəcək olan Müsəlman ölkələr, qaynaqların istifadəsi mövzusunda da ortaq bir siyasət təyin edəcəklər. Ədalətə söykənən bu siyasətin, fərqli rəhbərliklər tərəfindən pozulması mümkün olmayacaq. Bu da, başda neft istehsalı və qiymətləri olmaq üzrə dünya iqtisadi tarazlıqları baxımından son dərəcə əhəmiyyətli olan xüsuslarda, sabitlikli və balanslı bir siyasət izlənilməsini təmin edəcək.


ANA səhifə