ürk-İslam Birliyi, bir sevgi birliyidir, söhbət birliyidir, könül birliyidir. Bu birliyin təməli, sevgi, fədakarlıq, köməksevərlik, mərhəmət, xoşgörüş, anlayış və uzlaşıdır. Ayrıca insana hörmət, sənətdə, elmdə və texnologiyada ən yüksək nöqtəyə çatmaq birliyin hədəfidir. Birliyin qurulmasıyla, yalnız Türk cəmiyyətləri və Müsəlmanlar deyil, bütün dünya işıqlığa qovuşacaq.

Türk-İslam Birliyi təhkim edici, çətinləşdirici, bürokratik bir-birlik olmayacaq. "Hər kəs bizə tabe olsun, geri qalanlar da kölə kimi olsun" mənasında əzməyə söykənən bir birlik deyil. Düşmənlik etmək, intiqam almaq və ya bir təhdid ünsürü olmaq üçün deyil, dünyada sülhün təsisi üçün var olacaq. Bu birlik vəsiləsiylə hər dinin mənsubu dilədiyincə ibadətini edə biləcək, öz dinincə müqəddəs sayılan hər yeri ziyarət edə biləcək, malı, canı, namus və şərəfi Türk-İslam Birliği'nin zəmanətində olacaq.

Bu birlik altında inanmayanlar və dinsizlər də hüzur içində yaşayacaqlar, fikirlərini dilədikləri kimi ifadə edəcəklər.

Türk İslam Birliyinin qurulmasıyla, Amerika, Avropa, Çin, Rusiya, İsrail qısaca bütün dünya rahatlayacaq. Terror problemi sona çatacaq, xammal qaynaqlarına nəqliyyat zəmanət altına alınacaq, iqtisadi və ictimai nizam qorunacaq, mədəni qarşıdurma tamamilə ortadan qalxacaq. Amerika əsgərlərini torpaqlarından minlərlə kilometr uzağa göndərmək məcburiyyətində qalmayacaq, İsrail divarlar arxasında yaşamayacaq, Avropa Birliyi ölkələri iqtisadi hər hansı bir maneə ilə qarşılaşmayacaq, Rusiya təhlükəsizlik narahatlığı duymayacaq, Çin xammal çətinliyi çəkməyəcək.

Sadece Türk-İslam coğrafiyasına deyil, bütün dünyaya işıqlıq gətirəcək bu birliyin təsisi üçün vicdan və sağlamfikir sahiblərinin itttifakı əhəmiyyətlidir. Türk-İslam dünyası bu inkişafı böyük bir şövq və həyəcanla gözləməkdədir. Atılan hər addım coşğuyla qarşılanacaq.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN 4 Avqust 2012-ci il TARİXİNDƏ A9 TV-DƏ

"Türk İSLAM BİRLİYİ" MÖVZULU XÜSUSİ MÜSAHİBƏSİNİ

izləyə bilərsiniz.

 


Türk İslam Birliği'nin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, Yəhudiləri, Xristianları, Ortodoksları sevgiylə və şəfqətlə qucaqlaması, dinlərinə və inanclarına hörmət göstərməsi, onları qardaş bilməsi, torpaq bütünlüklərinə, can təhlükəsizliklərinə, zənginliklərinə və rifahlarına istiqamətli siyasətlər çıxarmasıdır.

Türk İslam Dünyasının birliyi, Allahın icazəsi və lütfü ilə, 21-ci əsrdə dünyada gözlənilən sülhü və Hüzuru gətirəcək olan birlikdir. Sevgi, qardaşlıq, Şəfqət, xoşgörü, dayanışma təməli üstünə qurulacaq olan bu birlik, bölgələrə iqtisadi rifahı, demokratik həyatı, ədaləti gətirməyi hədəfləyir. Mənəvi dəyərlərin müqəddəsləşməsini, sənətin, texnologiyanın, elmin ən yuxarı səviyyələrinə çıxmasını təmin edəcək bu birliyin adı

Türk-İslam Birliyidir.

 

     
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 9-cu Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 8-ci Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 7-ci Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 6-cı Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 5-ci Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 4-cü Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı Xüsusi Nömrə
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 3-cü Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 2-ci Nömrəsi
Türk-İslam Birliyi Jurnalı 1-ci Nömrəsi
Türk-İSLAM BİRLİYİ JURNALI HAQQINDA >>>
Türk-İSLAM BİRLİYİ TƏQDİMAT YIĞINCAĞI >>>

 


HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÜHASİBƏLƏRİ
TÜRK İSLAM BİRLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR DİGƏR HİSSƏLƏR

Sitede Yazılarının Nəşr olunmasını İstəyirsinizmi?
 

TÜRK İSLAM BİRLİYİ ÖZBƏKİSTAN ÜÇÜN qurtuluşdur

TÜRK - İSLAM BİRLİYİ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİ BİR ADDIM QAFQAZ ittifaqı

İSLAM DÜNYASINA çağırış

İSLAM BİRLİYİ SAYƏSİNDƏ TERRORA KÖKLÜ həll

ƏVVƏLCƏ İSLAM birliyi

İSLAM BİRLİYİNİN NÜVƏSİ - Türk birliyi

ORTADOĞU'DA VƏ DÜNYADA HÜZUR ÜÇÜN TƏK HƏLL: TÜRKİYƏ LİDERLİYİNDƏ İSLAM birliyi

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1 - 1. hissə

 İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1- 2-ci hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1 - 3-cü hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1 - 4-cü hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1 - 5-ci hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1 - 6-cı hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 1-ci hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 1-ci hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 2-ci hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 3-cü hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 4-cü hissə

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2 - 5-ci hissə

SON HADİSƏLƏR VƏ YAXINLAŞAN İSLAM BİRLİYİ

İSLAM DÜNYASINDAKI SÜNİ AYRI-SEÇKİLİKLƏR NECƏ SON tapar?

İSLAM BİRLİYİNİN TÜRKİYƏ VƏ DİGƏR MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRƏ TƏMİN EDƏCƏYİ faydalar

İSLAM DÜNYASININ QANAYAN YARASI: Kəşmir

DÜNYA "İSLAM BİRLİYİ"NƏ MÖHTACDIR

BİRLİKİ İSLAM (İSLAM birliyi)

İSLAM BİRLİYİNƏ doğru

İSLAM DÜNYASI ÜÇÜN İTTİFAQIN əhəmiyyəti

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 1

İSLAM BİRLİYİ MÜJDƏSİ 2

İSLAM BİRLİYİNİN ÖNÜNDƏKİ maneələr

İSLAM BİRLİYİNİN MÜSƏLMANLARA qazandıracaqları


Seyr etmək istədiyiniz filmin üzərinə sıxın.OSMANLI VİZİONU İLƏ Türk-İSLAM DÜNYASINA
TÜRKİYƏ LİDERLİYİ VƏ BÖYÜK YAXIN ŞƏRQ PROYEKTİ
9 Oktyabr 2004

Müəllif Haqqında - Digər Saytlar - E-mail

English Articles

QURANI KƏRİM - BİZƏ DƏSTƏK OLUN - KİTABLAR - FİLMLƏR
MƏQALƏLƏR
- HƏDİS
 - ADNAN OKTAR DEYİR Kİ

BU SAYT HARUN YƏHYANIN ƏSƏRLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDİLƏRƏK HAZIRLANMIŞDIR.


www.adnanoktar.az