Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

İSLAM ƏXLAQINI TƏBLİĞ ETMƏ İMKANLARI güclənəcək

"Sizden; xeyirə çağıran, yaxşılığı (bilinəni) əmr edən və pislikdən (münkərdən) çəkindirən bir birlik bulunsun..." (Al/götürü İmran Surəsi, 104) ayəsiylə, Allahın Quranda iman edənlərə bildirdiyi əhəmiyyətli məsuliyyətlərdən biri də, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək və insanları İslam əxlaqına dəvət etməkdir. Nə var ki, indiki vaxtda İslam dünyasının içində ol/tapıldığı dağınıqlıq, Müsəlmanların bu əhəmiyyətli vəzifələrini gərəyi kimi yerinə gətirmələrinə maneə ola bilməkdədir. Halbuki xüsusilə son dövrdə digər mədəniyyətlərdə İslama yöneliş artmış və insanlara gerçək Quran əxlaqını izah etmənin əhəmiyyəti daha diqqətə çarpanlaşmışdır. Allahın varlığı, birliyi, İslam əxlaqının gərəkləri; Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)ın həyatı; Quranda bildirilən hökmlər; İslam cəmiyyətinin necə olması lazım olduğu kimi mövzular son vaxtlarda Qərb dünyası içində ən çox mübahisə et/müzakirə edilən mövzular arasında iştirak etməkdədir. İslamiyyətə maraq duyan insanlar şübhəsiz ki ən doğru məlumatı Müsəlmanlardan ala bilərlər. Bu səbəblə Müsəlmanların İslamı ən yaxşı şəkildə təmsil etmələri lazımdır. Müsəlmanlar tərəfindən insanlara İslamı ən gözəl şəkildə tanıdacaq əsərlərin hazırlanması, bu istiqamətdə lazımlı vizual vəsaitin təmin edilməsi, yığıncaq və konfranslar təşkil edilərək mümkün olduğunca çox sayda insana çatılmağa işlə/çalışılması, hər Müsəlmanın ətrafındakı insanlara bu istiqamətdə nümunə olması böyük əhəmiyyət daşımaqdadır.

Bununla birlikdə, insanların din əxlaqından üz çevirmələrindən qaynaqlanan bir çox problemin ortadan qaldırılmasında da Müsəlmanların ittifaqı əhəmiyyətlidir. Din əxlaqına qarşı olan və yer üzündə dinsizliyin suveren olması üçün mübarizə verən ətraflar, çoxu zaman birlik içində hərəkət etməkdədirlər. Hər nə qədər onların əməkdaşlıq bir növ mənfəət birlikdəliyi də olsa, toplu hərəkət edir olmaları hədəflərinə daha asan çatmalarını təmin etməkdədir. Əlbəttə, din əxlaqına qarşı olan hər fikir sistemi -Rəbbimizin bir qanunu olaraq- məğlub olmağa məhkumdur. Ancaq bu fikir sistemləri, Müsəlmanlara da böyük bir fikri mübarizə vəzifəs(n)i yükləməkdədir. Bu səbəblədir ki, dünya Müsəlmanlarının ən təcili məsuliyyətlərindən biri, öz iç anlaşılmazlıqlarını bir kənara buraxaraq, Quran əxlaqını yaymaq və insanları Allahın yoluna dəvət etməkdir. Rəbbimiz, iman edənlərə bu əhəmiyyətli vəzifəs(n)i, bir ayədə bu şəkildə bildirmişdir: