Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BATI DÜNYASININ ORTA ŞƏRQ ÜÇÜN AYIRDIĞI MÜDAFİƏ ETMƏ BÜDCƏSİ düşəcək

Türk-İslam Birliyinin vəsilə olacağı barış mühiti, indiki vaxtda xüsusilə, İslam dünyası ilə yaxından əlaqədar olan üç problemli bölgədə, yəni Qafqaz, Balkanlar və Orta şərqdə ivedilikle lazımlıdır. İndiki vaxtda bu bölgələrin hamısında əsgəri varlığı olan Amerika, ərəb-İsrail problemi səbəbiylə də hər il İsrailə böyük bir fond köçürməkdədir. Güclü İsrail lobbisinin ABŞın xüsusilə xarici siyasəti üzərindəki tək tərəfli təsiri, Konqresdən hər il bu ölkəyə edilən köməklərin miqdarında da rol oynamaqdadır. İqtisadçı Tomas Stauffer, etdiyi araşdırmayla, İsrailin ABŞ büdcəsində 1973-cü ildən etibarən cəmi 1.6 trilyon dollar xərcə səbəb olduğunu ortaya qoymuşdur. Bu günün əhali nisbətinə bölündüyündə bu, adam başına 5.700 dollar mənasına gəlməkdədir. 1 Əlbəttə, ABŞ müttəfiqlərinə köməkdə ol/tapıla bilər. İsrailə olduğu kimi digər ölkələrə də müxtəlif köməklərdə ol/tapılılmaqdadır, ancaq İsrailə edilən köməyə göstərilən təməl səbəblərin ortadan qaldırılması, Amerikan iqtisadiyyatı üçün müsbət bir inkişaf olacağı kimi, İsrail vətəndaşlarının gələcəyi baxımından da əhəmiyyətlidir. Ateist Sionist ideologiyanın ən əhəmiyyətli təbliğatlarından biri, İsrail dövlətinin qonşuları tərəfindən davamlı təhdid edildiyi və bu səbəblə qorunmağa ehtiyac duyduğudur. İsrailin qonşu Ərəb ölkələri ilə döyüşlər və qarşıdurmalar yaşadığı, hələ də bəzi gərginliklərin davam etdiyi doğrudur. Ancaq bu vəziyyət, tək tərəfli olaraq meydana gəlməmişdir. Ateist Sionizmin təsiriylə, İsrail dövləti təcavüzkar və şiddəti qızışdıran bir siyasət izləmişdir.

Mövcud vəziyyətin dəyişməsi və hər iki xalqın da təhlükəsizlik tapacağı bir barış mühitinin təsis edilməsi isə heç də çətin deyil. türk-İslam Birliyinin qurulması, bölgəyə barışı gətirəcək əhəmiyyətli bir addım olacaq. Bu birliyin yaradılmasıyla, həm Orta şərqdə həm də bütün İslam coğrafiyasında yaşayan Xristianların və Yəhudilərin haqqları ən yaxşı şəkildə qorunacaq, bu qorumanın təmin edilə bilməsi üçün Qərb dünyasının ayrı strategiyalar inkişaf etdirməsinə, xüsusi büdcələr ayırmasına gərək qalmayacaq.

1 The Christian Science Monitor, 9 Aralıq/dekabr 200


ANA səhifə