Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYinin AÇIQ fikirlidir

İslam əxlaqı, Müsəlmanların açıq fikirli olmalarını, yəni digər mədəniyyətlərlə ünsiyyət içində olmalarını və onların bütün qazanımlarından faydalanmalarını nəzərdə tutar. Necə ki bu səbəblə İslamın ilk əsrlərində Müsəlman mütəfəkkirlər və elm adamları, Köhnə Yunan, Çin, Hind kimi köhnə mədəniyyətlərin əsərlərini araşdırmış, buradan bir çox məlumat əldə etmiş və sonra da bu məlumatları İslami bir şüurla inkişaf etdirib zənginləşdirmişlər. Bu gün də İslam dünyası, başda Qərb olmaq üzrə, dünyanın digər mədəniyyətlərinin mədəniyyətlərini yaxından araşdırmaq, təcrübələrindən faydalanmaq, bunları istifadə edərək və özümseyerek daha irəli aparmaq vəziyyətindədir.

İslam dünyasını digər mədəniyyətlərdən təcrid etmək, içinə bağlı hala gətirməyə çalışmaq isə şübhəsiz, Müsəlmanlara fayda gətirməyəcək bir üsuldur. Edilməsi lazım olan, Müsəlmanların texnologiyanın bütün imkanlarını din əxlaqına ən uyğun olacaq şəkildə istifadə etmələridir. Məsələn İslam əxlaqına qarşı materialist bir əxlaqı təlqin edən bəzi filmlərə qarşı edilməsi lazım olan, Müsəlmanların öz kino sənayelərini qurmaları, insanlara doğrunu və gözəli öyrədəcək filmlər etmələridir. Əgər bəzi sənət anlayışları bəzi mənfi ünsürlər ehtiva edirsə, bunun həlli, o sənətdən daha gözəlini və görkəmlisini İslami bir məzmunla çıxarmaqdır. Əgər insanlar şəhərlərin görkəminə, təmizliyinə, rahatlığına, canlılığına heyranlıq duyurlarsa, Müsəlmanlar daha gözəl şəhərlər qurmalı, dünyanı daha çox gözəlləşdirməlidirlər.

Müsəlmanların, keçmişdə tikdikləri böyük mədəniyyətin bir bənzərini bu gün də tikmələri əlbəttə mümkündür. Bunun üçün Quran əxlaqının gətirdiyi estetik və sənət anlayışının, açıq fikirliliyin, ədalətin və etidalın yaşanması lazımlıdır. İslamın sənəti, mədəniyyəti, mədəniyyəti tək Müsəlmanlara deyil bütün insanlığa rifah gətirəcək. Dünyanın ən böyük kitabxanaları, ən görkəmli binaları, ən/en təmiz küçələri, ən/en işıqlıq prospektləri, ən yaxşı məktəb, xəstəxana və universitetləri qurulacaq, bütün insanlar bu imkanlardan və gözəlliklərdən bərabər olaraq faydalanacaqlar.

İslami bir mərkəzin öndərliyində İslam mədəniyyətinin yenidən yüksəlişi təmin edilə bilər və 21. əsr İslam dünyası üçün işıqlıq bir əsr ola bilər. Qloballaşmanın gün keçdikcə sürət qazandığı bu dövrdə, Müsəlman ölkələr də aralarındakı hər cür maneəs(n)i qaldırıb, elmdə, texnologiyada, ticarətdə ortaq cəhdlərdə ol/tapılmalı, İslam dünyasının mənfəəti üçün birlik halında hərəkət etməlidirlər.


ANA səhifə