Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ HƏLL istehsalçıdır

Türk-İslam Birliyi, başda Müsəlman ölkələr olmaq üzrə, bütün insanların dərdlərinə əlac tapmaqla, onlara axtarışı içində olduqları hüzur/dincliyi və təhlükəsizliyi təmin etməklə öhdəçiliklidir. Hər Müsəlman ölkənin öz siyasi, demoqrafik və iqtisadi problemləri vardır. Dünyanın fərqli bölgələrində də, bu bölgələrə xas müxtəlif problemlər yaşanmaqdadır. Bu problemlərin hər biri üçün fərqli tədbirlər alınması, fərqli həllər tətbiq olunması gərəyə bilər. Ancaq təməldəki problem/sualın və bu problemə gətiriləcək əsas həll hər yer/yeyər üçün eynidir. İnsanlara çətinlik və narahatlıq verən bir çox inkişaf, Quran əxlaqının gərəyi kimi yaşanmır olmasından qaynaqlanmaqdadır. Və bu problemlərə həll çıxarıla bilməməsinin təməlində də, hadisələrin Quranın rəhbərliyində qiymətləndirilmir olması vardır. Bu səbəblə bütün bu problemlərin həllində, Quran əxlaqının insanlara qazandırdığı; açıq fikirlilik, praktiklik, geniş düşünə bilmə kimi xüsusiyyətlər və dürüstlük, fədakarlıq, ədalət, xeyirxahlıq kimi əxlaqi ərdəmlər, Müsəlmanlara yol göstərəcək.

Günümüz dünyasında Müsəlmanlar arasındakı anlaşılmazlıqlar da/də/dahi Qərbli ölkələr və ya onların yoxlamasındakı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən aradan qaldırılmağa işlə/çalışılmaqdadır. Müsəlman ölkələrin mədəniyyətinə və tarixinə xarici olan xarici güclərin -bəzən fayda təmin etsələr də- İslam mədəniyyətinin məsələlərinə həll gətirmələri o qədər də mümkün görünməməkdədir. Halbuki Müsəlman ölkələr, bütün problemlərini öz içlərində həll edə bilərlər. Beləcə problemlər, həm beynəlxalq arenaya daşınmadan həll ediləcək, həm gətirilən həll bütün Müsəlmanların mənfəətinə olacaq, həm də İslam dünyasının birlik içində hərəkət edir olması güc və sabitlik işarəs(n)i olacaq. .ANA səhifə