Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ, TİCARƏTİ CANLANDIRACAQ İQTİSADİYYATI gücləndirəcək

Türk-İslam Birliyinin prioritetli hədəfləri arasında, prioritetli olaraq İslam dünyasının inkişaf etdirilməsi, ayrıca bütün kasıb ölkələrin dəstəklənilərək iqtisadi problemlərinin həll edilməsi gələcəkdir. Bütün dünya səviyyəsində ölkələrdə;

  • Yoksullukla mübarizə ediləcək,
  • Yeni sərmayələr təşviq edilərək iş imkanları yaradılacaq,
  • İctimai nizam və sabitlik təmin ediləcək,
  • İctimai ədalət zəmanət altına alınacaq, iqtisadi bərabərsizliklər ortadan qaldırılacaq,
  • Beynəlxalq və regional əlaqələr və iş birlikləri gücləndiriləcək.

İslam dünyası içində maddi fərqliliklərdən qaynaqlanan çətinliklərin azaldılması lazımlıdır. İqtisadiyyatda, siyasi sahədə və hamısından əhəmiyyətlisi mədəni sahədə Müsəlman ölkələr arasında reallaşdırılacaq bir bütünlük, geri qalmış olanların sürətlə irəliləməsinə, lazımlı imkana və infrastruktura sahib olanların bunları ən məhsuldar şəkildə istifadə edə bilmələrinə imkan tanıyacaq. Belə bir bütünlüyün təmin edəcəyi faydalardan biri də iqtisadiyyatda böyümə ilə elm və texnologiya sahəsində yaşanacaq inkişaf olacaq.

İqtisadi böyümə, elm və texnologiyaya ediləcək sərmayələri artıracaq, texnologiyanın irəliləməsi iqtisadiyyatın daha da sürətlə böyüməsini təmin edəcək. İqtisadiyyatın inkişafı ilə birlikdə təhsil səviyyəsində də təbii bir yüksəlmə olacaq, cəmiyyət çox istiqamətli inkişaf edəcək. türk-İslam Birliyi damı altında fərdlərin viza və sərhəd maneəs(n)i olmadan rahatca hərəkət edə bildikləri, ticarət sərbəstliyinin olduğu, sərbəst təşəbbüskarlığın dəstəklənildiyi bir sistem, İslam dünyasının sürətlə inkişafına vasitəs(n)i olacaq.

İqtisadiyyatı güclü bir türk-İslam aləmi Qərb dünyası və digər cəmiyyətlər üçün də əhəmiyyətli bir rifah qaynağı olacaq. Bu cəmiyyətlər qarşılarında güvən içində, narahatlıq duy/eşitmədən əməkdaşlıq edə biləcəkləri, ticari fəaliyyət içində ola biləcəkləri bir güc tapacaqlar. Ayrıca Qərbli təşkilat və quruluşların davamlı olaraq bu bölgələrin inkişafı üçün köçürdükləri fondlara da gərək qalmayacaq, bu fondlar dünya iqtisadiyyatının güclənməsi üçün istifadə ediləcək.

ANA səhifə