Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYinin İNKİŞAF modeli

İqtisadi iş birliyi, həm sabitliyin təmin edilməsi həm də inkişaf baxımından əhəmiyyətlidir. Bir çox Müsəlman ölkənin təcili ehtiyacı, iqtisadiyyatının sabitliyə qovuşması və möhkəm təməllər üzərinə oturdulmasıdır. İslam dünyasında sənayenin inkişafına əhəmiyyət verilməsi, lazımlı sərmayələrin edilməsi zəruridir. Bütün olaraq bir inkişaf proyekti inkişaf etdirmək lazım olduğu da açıqca görülməkdədir. Təhsil, iqtisadiyyat, mədəni quruluş, elm və texnologiya bir yerdə inkişaflıdır. Bir tərəfdən iş sahələri texnoloji olaraq inkişaf etdirilərkən, kənar yandan işlə/çalışanların təhsil səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılması təmin edilməlidir. Cəmiyyətlər daha istehsalçı olmağa etina etdirilməlidir. Çoxu Müsəlman ölkədə yaşanan yoxsulluğun, təhsilsizliyin, gəlir dağılam balanssızlığının və digər sosio-iqtisadi çətinliklərin ortadan qaldırılmasında iqtisadi iş birliklərinin böyük qatqısı olacaq. Sərbəst ticarət sahələri yaradılaraq, gömrük birliyi təmin edilərək və ortaq bazarlar meydana gətirilərək bu əməkdaşlıq qurula bilər.

İslam əxlaqının suveren olacağı bir cəmiyyətin inkişaf modeli isə, ictimai ədaləti də içində saxlayacaq. İslam əxlaqı insanların, həm hücum və girişkən, həm də mərhəmətli, fədakarlıqlı və ədalətli olmalarını təmin edər. Necə ki tarixdə də belə olmuşdur. İslam mədəniyyətinin böyük yüksəlişi boyunca, Müsəlmanlar eyni zamanda iqtisadiyyatda da dünya lideri olmuş, xüsusilə ticarətdə böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışlar. Ancaq bu zənginləşmə, bir qrup zənginin əlində qalmamış, İslam əxlaqı lazımınca bütün cəmiyyətə yayılmışdır. İslam mədəniyyətinin ictimai köməkləşmə təşkilatları olan vəqflər, külliyyələr, aş evləri, kervansaraylar, ictimai hamamlar, kitabxanalar; İslamda rifahın və mədəniyyətin yalnız bir zümrənin əlində qalmadığını, bütün cəmiyyətə yayıldığını göstərməkdədir. Çağımızda də İslam Birliyinin ortaya qoyacağı inkişaf modeli bu olmalıdır.


ANA səhifə