Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ SƏNƏTİ VƏ ESTETİĞİ TƏŞVİQ EDƏCƏK, EHTİŞAMLI BİR MƏDƏNİYYƏT İNŞA edəcək

Türk-İslam Birliyinin yaradılmasıyla birlikdə, hüzur/dinclik və təhlükəsizliyin təmin edildiyi, iqtisadi çətinliklərin ortadan qaldırıldığı İslam dünyasında, təhsil, elm və mədəniyyətə ayrılan büdcə genişlədiləcək və böyük bir mədəni atılam yaşanacaq. Beləcə Müsəlmanlar bütün dünyaya nümunə olacaq yeni bir mədəniyyət tikəcəklər. Quranda əmr edilən birlik və birlik ruhunun yaşanması, İslam ölkələrindəki gündəlik həyata, sənətə, estetiğe, tibb, elm və texnologiya mövzusunda yaşanacaq inkişaflara doğrudan təsir edəcək. Dostluq və qardaşlığın yerləşməsi, cəmiyyət həyatında hüzur/dinclik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, fərdlərin düşünməyə və araşdırmaya daha çox vaxt ayıra bilmələrinə, bunu edərkən daha azad fikirli və irəli fikirli ola bilmələrinə zəmin hazırlayacaq. Qarışıqlıq, yoxluq və çətinliyin aradan qaldırıldığı mühitlər yeni fikirlərin inkişaf etdirildiyi, yeni məhsulların ortaya çıxarıldığı, faydalı görüşlərin edildiyi və davamlı irəliləmənin yaşandığı mühitlərdir. Müsəlman dünyası da türk-İslam Birliyini quraraq, bu mühiti meydana gətirəcək.

Quran əxlaqını yaşayanlar doqmaların, batil inanışların və ilişmələrin təsirində qalmadan mütəfəkkirlər. Ətraflarında gördükləri hər şeyi və qarşılaşdıqları hər hadisəs(n)i çox istiqamətli qiymətləndirərlər. Bu səbəbdən içində olduqları çağdan çox daha irəlisini görə bilər, düşünə bilərlər. Bu xüsusiyyətləri insanlığa fayda təmin edəcək görüşlər etmələrinə, həyatı asanlaşdıracaq və rahatlığı artıracaq sistemlər inkişaf etdirmələrinə vasitəs(n)i olar. türk-İslam Birliyinin təmin edilməsiylə birlikdə, bu vizionu qazanacaq Müsəlman cəmiyyətlərdə elm və texnologiya sahəsində yeni bir cığır açılacaq, Müsəlmanlar elmi çıxaran bir mədəniyyət meydana gətirəcəklər.

İman edənlərin sahib olduğu incə düşüncə və dərin qavrayışın özünü göstərdiyi sahələrdən biri də sənətdir. Sənətin özündə, düşünmək, incəlikləri fərq edə bilmək, gördüklərindən zövq alıb bunları başqalarının da zövq ala biləcəyi şəkildə təqdim edə bilmək yatar. İman edən və Quran əxlaqını yaşayan bir insanın sənət anlayışı çox üstündür. Çünki möminlər sənəti İlahi bir gözəllik olaraq düşünər və sanatsal əsərləri Allahın gücünü və qüdrətini, yaradılışdakı ehtişamı əks etdirən vasitələr olaraq görərlər. İslam cəmiyyətlərində sənətçilər Allahın yaratdıqlarında gördükləri gözəlliklərdən al/götürdükləri ilhamla bənzərsiz əsərlər ortaya qoyarlar. Quran əxlaqından və dərinliyindən qaynaqlanan bu əsərlərdə, bənzərsiz bir qabiliyyət və çox zəngin bir ağıl gücü vardır. İslam Birliyinin qurulması sayəsində Müsəlmanların sənət zövqünü əks etdirən çox daha çox əsər ortaya qoyulacaq, şəhərlər gözəlləşdiriləcək, ehtişamlı binalar tikiləcək, həyat keyfiyyəti çox yüksələcək.

İslam ölkələri təmizlikləri, nizamları, sənət əsərləri, mədəni müvəffəqiyyətləri, texnoloji imkanları ilə ön plana çıxacaqlar. Müsəlman cəmiyyətlər texnologiyanın təmin etdiyi hər cür imkan və rahatlıqdan bol bol faydalanacaq, bolluq, zənginlik və gözəllik həyatın hər sahəsinə hakim olacaq. Müsəlmanlar hamı/həmişə gözəlliklə qarşılaşacaq, əxlaqları kimi, yaşadıqları yerlər/yeyərlər, bağçaları, evlərinin dekorasiyas(n)ı, paltarları, dinlədikləri musiqi, əyləncə şəkilləri, teatrları, kinoları, şəkilləri, söhbətləri də gözəlləşəcək.ANA səhifə