Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYində HƏR DÜŞÜNCƏYƏ QARŞI HÖRMƏT vardır

Gerçək İslam əxlaqının suveren olduğu bir cəmiyyətdə fərdi haqq və azadlıqlar böyük əhəmiyyət daşıyar. Fərdi haqq və azadlıqlar zəmanət altına alınar, insanların azad və şərəfli bir həyat yaşaması hədəflənər. Allah, Quranda Müsəlmanlara bütün insanların Allah Qatında bərabər olduqlarını (üstünlüyün ancaq təqva ilə olduğunu) bildirmiş və insanlara qarşı ədalətli, xoşgörüşlü, bağışlayıcı və anlayışlı olmalarını əmr etmişdir. Fərqliliklərə hörmət göstərmək və bunlar arasında ədalətlə hökm etmək əhəmiyyətli mömin əlamətlərindən biridir.

Peyğəmbərimiz (səv) tərəfindən ilk İslam cəmiyyətində edilən tətbiqlər, cəmiyyət quruluşu və rəhbərliyi mövzusunda Müsəlmanlar üçün yol göstərici olmuşdur. Müsəlmanların ilk konstitusiyası olaraq qəbul edilən və dövrün şərtləri göz qarşısında saxlanıldığında çox irəli bir hüquq anlayışının göstəricisi olan "Medine Vesikası", İslam cəmiyyətinin fərdi haqqlar və ədalət anlayışını göstərən əhəmiyyətli bir nümunədir. Mədinə Vəsiqəsi ilə, bu şəhərdəki fərqli inanclara sahib insanların hamısına konstitusional haqq və azadlıqlar tanınmış, kəslərin mal və can varlıqları, ailələri, ibadethaneleri zəmanət altına alınmışdır. Fərqli inanc cəmiyyətlərinin ortaq bir siyasi quruluş içində yaşamasını təmin edən bu razılaşma ilə, bir-birlərinə qarşı illərcə kin və düşmənlik bəsləyən qəbilələr də uzlaşdırılmışdır. Mədinə Vəsiqəsi xaricində də müşriklərə hər vaxt üçün ədalətlə davranılmış, onların qorunma və himayə tələbləri Peyğəmbərimiz (səv) tərəfindən qəbul edilmişdir. Hz. Məhəmməd (səv) əngin şəfqət və mərhəmətiylə insanlar arası əlaqələrin daim dostca və mədənicə olmasını nəzərdə tutmuşdur.

Türk-İslam Birliyi, hər düşüncədən və inancdan insanın heç bir nəşr/təzyiq və çətin mühiti olmadan fikirlərini ifadə edə bildikləri, haqqlarının hər istiqamətiylə qorunduğu, hər kəsin düşüncəsinin xoşgörüş ilə qarşılandığı mədəni və azad bir siyasi mədəniyyət üzərinə tikiləcək. Beləcə türk-İslam Birliyinin liderliyində Müsəlman cəmiyyətlər, insanların bir-birlərinin fikirlərinə hörmət göstərdikləri, bərabərlik, ədalət və azadlığın suveren olduğu, zülm və haqsızlığın tamamilə ortadan qaldırıldığı cəmiyyətlər olacaq. Və İslam dünyası yalnız Müsəlmanların hüzur/dincliyini və təhlükəsizliyini təmin etməklə qalmayacaq, dünyada mədəniyyət və sivilizasiyanın da öndəri mövqesinə gələcəkdir.


ANA səhifə