Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM COĞRAFİYASININ ƏHƏMİYYƏTİ

Kafkasyadan Tanzaniyaya, Fasdan Fijiyə qədər uzanan geniş bir coğrafiyaya yayılmış olan türk-İslam dünyası, tarixin böyük mədəniyyətlərinin doğulub inkişaf etdiyi bir hövzədə yer/yeyər al/götürməkdədir. Bölgənin sahib olduğu jeopolitik, jeokültürel və jeoekonomik xüsusiyyətlər, bu coğrafiyanı bu gün də beynəlxalq əlaqələrin və dünya siyasətinin əhəmiyyətli bir yerinə yerləşdirmişdir.

Dünya ticarət yollarının əhəmiyyətli kəsişmə və keçid bölgələrinin bu coğrafiya içində iştirak edir olması da əhəmiyyətli ünsürlərdəndir. Qaradənizi Aralıq dəniziyə bağlayan, Aralıq dənizis(n)i və Basra Körfəzini Hind Okeanına bağlayan boğaz və kanalların və Hind Okeanındakı ana keçid nöqtələrinin Müsəlmanların idarəsində olduğu düşünüldüyündə, İslam dünyasının qlobal tarazlıqlar baxımından daşıdığı əhəmiyyət daha yaxşı aydın olacaq. Buna bir də neft, təbii qaz kimi strateji yeraltı qaynaqları baxımından dünyanın ən/en zəngin torpaqlarının İslam coğrafiyasında ol/tapıldığı gerçəyi əlavə olunduğunda, tablo/cədvəl daha da dəqiqləşməkdədir. Bu xüsusiyyətlərin hamısı türk-İslam dünyası üçün bir strateji imkandır və bu imkanların yaxşı qiymətləndirilməsi Müsəlmanların dünya siyasətindəki fəaliyyətlərinin artması mənasını verməkdədir.

Türk-İslam dünyası əsgəri, siyasi və iqtisadi olaraq tək blok olmaq məcburiyyətindədir. Öz içində birliyi təmin etmiş İslam dünyası, dünya barışının da zəmanəti olacaq, bəzi radikal ünsürlər və "medeniyetler arası çatışmadan" yana olanlar nəzəriyyələrinə səbəb olaraq önə müddət biləcəkləri mühiti tapa bilməyəcəklər.ANA səhifə