Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYində FƏRQLİLİKLƏR zənginlikdir

Bu birlik sayəsində dünya Müsəlmanları bir-birləri ilə doğrudan əlaqə içində olacaq, bir-birlərinin problemlərini yaxından tanıyacaq və həmrəylik içinə girəcəklər. Ayrı-seçkilikçi, hizipci, kavmiyetçi bütün anlayışlar bir kənara buraxılaraq, "tüm Müsəlmanlar kardeştirler" qanunu təməl alınacaq. İndiki vaxtda İslam dünyasına hakim olan bir-birindən fərqli görüşlər, şərhlər/şərh edər və modellər arasında razılaşma təmin edilə bilməmiş olması, Müsəlmanların birlikdə hərəkət etmələrinə maneə olmaqdadır. Bu təşkilatın birlik çağırışı, etnik mənşəyə, iqtisadi şərtlərə ya da coğrafi vəziyyətə görə edilməyəcək; irq, dil və mədəni xüsusiyyətlərdən qaynaqlana biləcək hər cür hüsumət bu birliyin damı altında ortadan qaldırılacaq. Söz mövzusu təşkilatın birlik anlayışı, bir cəmiyyətin digərinə, bir mədəniyyətin o birinə, bir qrupun başqasına üstün gəlməsinə söykənən deyil, hamısının bir başqas(n)ı ilə bərabər olduğu xoşgörüş, sevgi və dostluğa söykənən həmrəylik ruhu olacaq.

Əlbəttə hər Müsəlman cəmiyyət arasında, regional, mədəni və ənənəvi bəzi anlayış və tətbiq fərqlilikləri ola bilər. Fərqli şərhlər/şərh edər, fərqli görüşlər, fərqli məzhəblər olacaq. Bu son dərəcə təbiidir. Olmaması lazım olan, bu fərqliliklər səbəbiylə bir Müsəlman cəmiyyətin və ya qrupun digərinə cəbhə al/götürməsi, onunla dialoqu kəsməsi, ortaq dəyərlərdə razılaşma təmin edə bilməyəcək qədər digərini xarici və hətta rəqib olaraq görməsidir. Bu, qəbul edilə bilər bir vəziyyət deyil.

Nümunə Müsəlmanlar, insanlara -Rəbbimizin təcəlliləri olduğunun şüuruyla- sevgi, mərhəmət və şəfqətlə yaxınlaşarlar. Özləriylə eyni inancı paylaşan, Qurana iman edən, Allahın əmrlərini yerinə yetirən və Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)ın sünnəsinə uyanları isə qardaşları olaraq görər və bir-birlərinin vəliləri olduqlarını unutmazlar. Edilməsi lazım olan, fərqli Müsəlman birliklər arasında ola biləcək mədəni və ənənəvi fərqliliklər və bəzi görüş ayrılıqları səbəbiylə hizipleşmekten çəkinmək, bunları davamlı ön plana çıxarıb ixtilafa zəmin hazırlamaq yerinə, Quran əxlaqını yaşamaqda ittifaqı dəstəkləməkdir. Müsəlmanlar ittifaqda bir-birlərini dəstəkləməli, ixtilaflı mövzularda da xoşgörüşlü olmalı, anlayışlı davranmalıdırlar. Yuxarıda da vurğuladığımız kimi, xüsusilə bu mövzunun əhəmiyyətinin fərqində olan səmimi Müsəlmanlar və İslam dünyasının qabaqda gələn düşünər və ziyalıları bu mövzuda sıx cəhdlərdə ol/tapılmalı, Müsəlmanlar arasında birlik və birliyi təşviq etməlidirlər. Müsəlman dünyası içində sevgi, hörmət, mərhəmət, xoşgörüş üzərinə qurulu/təşkilatı bir həmrəylik inşa edilməlidir.

türk-İslam Birliyi, təməl İslami dəyərləri və inancları əsas al/götürəcək, tətbiq və görüş fərqliliklərini xoşgörüş və anlayışla qarşılayacaq, bu fərqlilikləri bir mədəniyyət zənginliyinə çevirə bilməyi bacaracaq. Bu fərqliliklər ortaq qərar almağı və siyasi iradəni fəaliyyətə keçirməyi maneə törədici ünsürlər halına gətirilməməlidir. Müsəlman ölkələr arasındakı bütün ixtilaflar bu mərkəzdə həllə qovuşdurulmalı, anlaşılmazlıqlar ortadan qaldırılmalıdır. Öz iç problemlərini həll edə bilən bir İslam dünyası, digər mədəniyyətlərin üzvləriylə yaşaya biləcəyi problemləri də asanlıqla həll edə biləcək bir imkana sahib olacaq. Bu şəkildə bütün Müsəlmanları birləşdirən bir mərkəzin, ortaq siyasətlər çıxarması və bu siyasətlərin tətbiqə keçirilməsini təmin etməsi mümkün olar.ANA səhifə