Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ ORTAQ SƏRMAYƏLƏRİ sürətləndirəcək

Müsəlman ölkələrin iqtisadiyyatlarının işləyişi və iqtisadi strukturları arasında fərqliliklər vardır. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı yer/yeyər altı zənginliklərinə (neft zəngini ölkələrdə olduğu kimi) söykənən ikən, bəzilərinin iqtisadiyyatı (coğrafi strukturlarının əlverişli olması səbəbiylə) əkinçiliyə söykənəndir. Bu fərqlilik qismi də olsa cəmiyyət strukturları üçün də etibarlıdır. Kimi ölkələrdə əksəriyyət çöl seqmentdə yaşayarkən, kimi ölkələrdə şəhər mədəniyyəti daha hakimdir. Ancaq bir ölkənin digərini əskik istiqamətdə dəstəkləməsi, birinin digərinin ehtiyacını qarşılaması, hər kəsin mütəxəssisləşdiyi mövzularda digərlərinə köməkçi olması ilə bu fərqliliklər əhəmiyyətli bir zənginlik qaynağına çevrilə bilər. Bu da türk-İslam Birliyi ilə təmin edilə bilər.

Ediləcək ortaq sərmayələr və ortaq cəhdlər bu nöqtədə əhəmiyyətli bir addım olacaq. Ortaq cəhdlər sayəsində, həm ölkələr qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin təcrübələrindən istifadə edəcəklər, həm də yaradılan sərmayə sahələri hər iki tərəfin iqtisadiyyatı üçün də gəlir qaynağı olacaq. Müsəlman ölkələrin bir-birlərinə iqtisadi dəstək vermələri, daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, İslam əxlaqına da uyğundur. Ehtiyac içində olana kömək etmək və ictimai həmrəylik Müsəlmanların əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindəndir. Quranda bir çox ayədə, ehtiyac içində olanların qorunması bildirilmişdir. Cəmiyyət içindəki ictimai köməkləşmənin toplumlararası səviyyədə də icra edilməsi lazımdır. Üstəlik bir iş birliyi daxilində reallaşacaq ülkelerarası köməkləşmə tək istiqamətli olmayacaq. Beləcə həm iş imkanları artacaq həm də hər iki cəmiyyətdə də gəlir səviyyəsi yüksəlməyə başlayacaq. Bir ölkədə neft çıxarılarkən, bəlkə bir digərində bu neft işlənəcək, əkinçilik imkanları məhdud olan bir İslam ölkəsinin ehtiyacları əkinçilik zəngini ölkələr tərəfindən aradan qaldırılacaq. İş qüvvəsi məhdud olan bir ölkənin bu əskikliyi bir başqa İslam ölkəsi tərəfindən qarşılanacaq, iş qüvvəsi olan ancaq sənayesi inkişaf etməmiş ölkələrdə də, inkişaf etmiş olanlar müxtəlif sərmayələr edə biləcəklər. Sərmayənin edildiyi ölkə kimi, sərmayəs(n)i edən və ya sərmayəyə iştirak edənlər də bu vəziyyətdən gəlir əldə edəcəklər. Məlumat təcrübəs(n)i və təcrübə paylaşmas(n)ı bərəkəti artıracaq, texnoloji inkişaflardan bütün Müsəlmanlar gərəyi kimi faydalanacaqlar.

İslam dünyasının imkanlarını və gücünü birləşdirməsini təmin edəcək ortaq cəhdlərlə, yüksək texnologiya məhsulu olan bir çox vəsait Müsəlman ölkələrdə də çıxarıla biləcək. Yaradılacaq İslam ortaq bazarı sayəsində, bir ölkədə çıxarılan məhsullar, gömrük, cinsə kimi sınırsal maneələrə ilişmədən bir başqa ölkədə asanlıqla satışa çıxarıla biləcək. Ticarət sahəs(n)i genişləyəcək, bütün Müsəlman ölkələrin bazar payı artacaq, ixracat inkişaf edəcək, bu, Müsəlman ölkələrdəki sənayeləşmə müddətini sürətləndirəcək, iqtisadiyyatda təmin ediləcək inkişaf ilə texnologiyada da inkişaf yaşanacaq. Müsəlman ölkələr digər sərmayə qruplarına qarşı ortaq bir güc olaraq hərəkət edə biləcək və qlobal iqtisadiyyatın əhəmiyyətli bir parçası halına gələcəklərdir.

Bütün bunlar ancaq mərkəzi bir təşkilatın öndərliyi və koordinasiyasıyla reallaşdırıla bilər. Bunun təmin edilməsi isə, əvvəlcə İslam ölkələrinin gerçək Quran əxlaqının və Peyğəmbərimiz (səv)ın sünnəsinin tələb etdiyi əxlaq quruluşunu cəmiyyətlərində yerləşdirmələri, qısacası İslami bir mədəni oyanışla mümkündür. türk-İslam Birliyi, həm bu mədəni oyanışa, həm də onun nəticələri olan siyasi və iqtisadi iş birliklərinə liderlik etməlidir.


ANA səhifə